Kassebogen = Besvær

Momsen =  Vrøvl

Kontakt  Birthe